Alcomex

Your partner in springs

Show/hide menu

Tag Archive: polsku

 1. Nieuw centrum voor trekveren in Polen

  Komentáre vypnuté na Nieuw centrum voor trekveren in Polen

  Prognóza predaja a plány na rozšírenie

  Spoločnosť Alcomex zvyšuje svoj podiel v oblasti napínacích pružín pre obytné dvere. Očakáva sa, že predaj napínacích pružín sa v nasledujúcich rokoch zoštvornásobí. Na základe tejto prognózy bolo prijaté rozhodnutie rozdeliť výrobu dverových pružín v Marki na samostatné jednotky pre torzné a ťahové pružiny. Aby sa tento rast mohol uskutočniť, investovalo sa do novej prevádzky, ktorá umožní výrobu a montáž ťažných pružín.

  Nájomná zmluva a prestavba

  Koncom novembra 2022 bola podpísaná zmluva na 5320 metrov štvorcových skladových a kancelárskych priestorov v budove s celkovou rozlohou približne 38 500 metrov štvorcových. Budova, známa ako „hala B“, sa nachádza v Marki, len niekoľko metrov od nášho súčasného sídla. Začali sme 01.02.2023, musia sa vykonať všetky potrebné práce na prestavbu skladových priestorov na primárne výrobné priestory pre ťažné pružiny.

  Podrobnosti o prácach na prestavbe

  Práce na prestavbe zahŕňajú rôzne úlohy vrátane:

  1. Rozšírenie hlavného elektrického rozvádzača podľa energetických požiadaviek spoločnosti Alcomex.
  2. Inštalácia vhodného osvetlenia vo výrobnom priestore do 500 luxov.
  3. Dodávka a inštalácia 14 strešných okien s funkciou vetrania, jednotky na riadenie počasia a potrebného zavlažovacieho systému.
  4. Výstavba nových nabíjacích staníc pre vysokozdvižné vozíky vybavených detekciou plynu a sprinklerovým systémom.
  5. Inštalácia sálavých ohrievačov na vytvorenie príjemného pracovného prostredia.
  6. Prestavba existujúcich kancelárskych priestorov na šatne a sociálne priestory.

  Ukončenie adaptačných prác

  V polovici mája boli ukončené všetky adaptačné práce a boli získané všetky potrebné oznámenia, súhlasy a povolenia od príslušných orgánov. Výsledkom bolo, že 29. 5. 2023 bol podpísaný Protokol o ukončení adaptačných prác. Po dosiahnutí tohto míľnika sa mohli začať ďalšie úlohy, ako napríklad inštalácia potrubného vzduchového systému a presun dvoch vzduchových kompresorov z haly D. Okrem toho bolo zakúpené všetko potrebné vybavenie vrátane skriniek, lavičiek do šatní, kancelárskeho nábytku, stolov, tlačiarní a kuchynského vybavenia, aby sa našim zamestnancom zabezpečilo pohodlné prostredie počas prestávok.

  Spolupráca s Českou republikou a presun zariadení

  Okrem expanzie v Poľsku sme iniciovali užšiu spoluprácu s našimi kolegami z Českej republiky, keďže časť výroby bude presunutá odtiaľ. Prvé školenie sa uskutočnilo v Brne, kde sa naši zamestnanci oboznámili s výrobným procesom napínacích pružín, ktorý sa prenesie do nášho nového centra.

  Časový harmonogram prevádzky a dodávky zákazníkom

  Presun súčasného výrobného zariadenia do nového centra bol plánovaný na polovicu júna, po ktorom bude v júli nasledovať presun ďalších strojov a nástrojového vybavenia z Českej republiky. Naším cieľom je, aby nové centrum ťažných pružín v Poľsku bolo plne funkčné od prvého septembra tohto roka, čo nám umožní dodávať naše výrobky (pružiny) zákazníkom v celej Európe.

logo alcomex