Alcomex

Your partner in springs

Show/hide menu

Tag Archive: Vývoj a výskum

 1. Líder na európskom trhu vývoj a výskum – časť 4

  Komentáre vypnuté na Líder na európskom trhu vývoj a výskum – časť 4

  Čo ovplyvňuje životnosť

  Životnosť pružín je niečo, za čo nikto na trhu, a zvlášť výrobca pružín nechce nastavovať krk. Zmenou je pokračovať v snahe niečo v tejto oblasti dosiahnuť. Čo sa týka garážových  pružín (sektorových alebo garážových brán), tu k tomu dôjde veľmi skoro. Potom budeme mať k dispozícii množstvo  údaje z testov. Pre tieto pružiny dôjde veľmi skoro k zostaveniu výpočtov a materiálov v závislosti na životnosti.

  Samozrejme, jedná sa stále o teóriu, pretože v praxi existuje celý rad variantov. Preto chceme v roku 2018 začať výstavbu nového skúšobného strediska a viac investovať do vývoja a výskumu. V novom výskumnom a vývojovom stredisku budú skúšky prebiehať kontinuálne a v spolupráci v styku s trhom. Kto si môže viac uvedomovať špecifikácie namáhanie ako konečný užívateľ?

  Príklad na trampolíne

  Zatiaľ je väčšina prípadov vecí dohadov. Príkladom sú pružiny trampolíny. Ako sú pružiny naozaj zaťažované? Aké je riziko, že pružiny zlyhajú? Proste, aká je predpokladaná životnosť? V prípade trampolínových pružín s koncovými okami nemôžeme uvažovať o 10 000 cykloch (teda statickými, pretože koncová oka budú vždy najslabší stránkou), pretože v praxi to znamená napríklad len týždeň skákania. V týchto prípadoch konzultujeme s našimi partnermi, ako riešiť dizajn, aby sme taký druh problémov vyriešili.

  Samozrejme, otázka znie „kedy trampolínove pružiny zlyhajú“. Na túto otázku nie je jednoduchá odpoveď, ale spolu s našimi partnermi urobíme veľa práce v teréne, dáta analyzujeme a vypracujeme DFMEA (Analýzy vplyvu spôsobu narušenia dizajnu). Výsledky použijeme v rámci vývoja a výskumu.

  Zabudli ste  predchádzajúceje časti o vývoji a výskume? Čítajte časť 3 tu!

  Napísala: Marco Dekker | Vedúci vývoja a výskumu

 2. Líder na európskom trhu vývoj a výskum – časť 3

  Komentáre vypnuté na Líder na európskom trhu vývoj a výskum – časť 3

  Kiež by technológia bola tak jednoduchá

  Ak máme začať projekt „predpokladanej“ životnosti, občas bojujeme so základnými, avšak takisto protikladnými technickými hľadiskami.

  Napríklad v rámci výpočtu pevnosti chceme vysokú pevnosť v ťahu, pretože Alcomex používa ako kritérium výpočtov maximálne zaťaženie drôtov. U niektorých tvarov pružín je to 50% pevnosti v ťahu. Jej zvýšenie má dôsledky, pretože ak je pevnosť v ťahu príliš vysoká, vyjde nám, že drôt je nepoužiteľný (príliš tuhý). Takisto dodávatelia materiálu nemajú radi také požiadavky ako je audit procesov. Pokiaľ je tento audit nevyhovujúci, upravujú sa predkladané materiály.

  Ako sme počas posledných niekoľkých rokov poznali, pevnosť drôtu významne ovplyvňuje kvalitu konečného výrobku. Materiál, percento uhlíka, stupeň konverzie a ďalšie procesy majú hlavný vplyv na druh použitého drôtu.

  Od vysokej kvality k zákazkovej výrobe

  V blízkej budúcnosti bude Alcomex používať materiál triedy SH, ktorý používajú aj ostatní výrobcovia. Alcomex veľmi dlho nepoužíva materiál triedy SH podľa EN 10270-1. Teraz pracujeme na možnostiach použitia materiálov EN 10270-1 TURBO. Ide o materiály, ktoré sa vyrábajú podľa požiadaviek zákazníka. Preto majú naše ťažné, tlačné a torzné pružiny vysokú kvalitu. Pokiaľ hovoríme o zákazkovej výrobe, Alcomex prevádza požiadavky zákazníka do požiadaviek na špecifický drôt.

  Najväčšia zmena, na ktorej pracujeme, bude kombinácia informácií získaných zo skúšok, skúseností, znalostí postupov namáhania drôtu a technických výpočtov zodpovedajúcich norme EN DIN 13906-1 a ich implementácia do vzorca pre výpočet životnosti. Tento vzorec v kombinácie s požiadavkami zákazníka a aplikácií údajov do ich celkového súhrnu môže viesť k výpočtu „predpokladanej“ životnosti.

  Zabudli ste predchádzajúce texty o vývoji a výskume? Čítajte časť 2 tu!

  Napísal: Marco Dekker | Vedúci vývoja a výskumu

 3. Líder na európskom trhu vývoj a výskum – časť 2

  Komentáre vypnuté na Líder na európskom trhu vývoj a výskum – časť 2

  Od riešenia problémov pomocou skúseností k „podpore“ partnera

  V spolupráci s našimi strategickými partnermi zisťujeme špecifické technické požiadavky, ktoré majú naše pružiny splniť vrátane ich životnosti. Pre našich zákazníkov sa snažíme predchádzať neočakávanému prerušenia výroby. Preto máme spracovaný plán údržby.

  Predpokladaná životnosť pružín sa určuje podľa DIN 13906. V prípade zákazkovej výroby pružín sa držíme štandardných noriem, pretože platí aj pre zvláštne situácie a použitia. Chemické zloženie materiálu a odolnosť proti korózii zohráva dôležitú úlohu v prípade vysokých teplôt alebo agresívneho prostredia. Alcomex má široké znalosti v oblasti povrchovej úpravy vrátane: zinkovania, eloxovania, fosfátovania a špeciálnych druhov povrchových úprav.

  Na základe našich mnohoročných praktických skúseností, znalostí strojárstva a interných skúšok sme vyvinuli program, aby sme mohli stanoviť životnosť ťažných, tlačných a torzných pružín. Tento program je založený na niekoľkých variantoch vrátane:

  • Použitia
  • Zvláštnych požiadaviek zákazníka
  • Vyhotovenia pružiny
  • Chemického zloženia
  • Stupňa konverzie
  • Húževnatosti drôtu
  • Povrchovej úpravy
  • Tepelného spracovanie

  Zabudli ste predchádzajúce informácie v časti Vývoj a Výskum? Tu prejdete na časť 1. Alebo pokračujte na časť 3.

  Napísal: Marco Dekker | Vedúci oddelenia vývoja a výskumu

 4. Líder na európskom trhu vývoj a výskum – časť 1

  Komentáre vypnuté na Líder na európskom trhu vývoj a výskum – časť 1

  Na začiatku nebolo nič …. Dobre, nebolo toho veľa. Keď pred 25 rokmi spoločnosť začala  svoju činnosť, mala predstavu založenú na základoch vedomostí priemyselných brán. Mala niekoľko pracovníkov, ktorí boli zapálenými fanúšikov tejto technológie.

  Praktické riešenia a technické know-how

  Výsledkom riešenia problémov a záležitostí zákazníkov v oblasti pružín a ich praktického riešenia bolo, že Alcomex vyrástol do firmy, ktorá má široké know-how u všetkých druhov pružín. Máme programy na ťažné, tlačné, torzné a listové pružiny. K týmto normalizovaným pružinám samozrejme navrhujeme aj pružiny vyrábané na zákazku. V našich výrobných závodoch taktiež upravujeme návrh podľa želania zákazníka.

  Úpravy podľa priania zákazníka, interne vyvinutý kalkulačný program a špeciálne materiály spolu s pravidelnými skúškami robia zo spoločnosti Alcomex jedinečného partnera zameraného na riešenie v kombinácii s naším zaujatím pre techniku.

  Chcete vedieť viac? Prejdite na časť 2 vývoja a výskumu!

  Napísal: marco Dekker | vedúci oddelenia výskumu a vývoja

   

logo alcomex