Alcomex

Your partner in springs

Show/hide menu

Tag Archive: pruziny

 1. Úloha skupiny Alcomex v železničnej doprave

  Komentáre vypnuté na Úloha skupiny Alcomex v železničnej doprave
  Alcomex group railway

  Naša moderná spoločnosť sa doslova a obrazne pohybuje po koľajniciach a skupina Alcomex je na čele pokroku v železničnom priemysle. Vo svete, kde sú bezpečnosť a inovácie kľúčové, zohráva Alcomex kľúčovú úlohu pri optimalizácii našich železníc a vlakov.

  Rastúca výzva železníc

  Neustály nárast počtu cestujúcich v železničnej doprave vytvára tlak na našu železničnú sieť a vlakovú infraštruktúru. Napriek početným rozširovacím prácam v posledných rokoch je jasné, že na uspokojenie tohto rastúceho dopytu je potrebné viac. 

  Alcomex v akcii: projekt v Kijfhoeku

  V roku 2023 skupina Alcomex v spolupráci so spoločnosťou Kampa International dokončila pôsobivý projekt na zriaďovacej stanici Kijfhoek medzi mestami Barendrecht a Zwijndrecht. Zahŕňal implementáciu nového koľajnicového upevnenia, špeciálne prispôsobeného zmenám trolejového vedenia v Kijfhoeku. Toto prispôsobenie nielenže vyhovovalo európskym smerniciam pre systémy upevnenia koľajníc (EN 13149 – 1 až 8), ale vytvorilo aj požadovaný priestor medzi upevnením a koľajnicami.

  rangerterein klijfhoek
  © ANP
  railway kijfhoek
  © 2020 foto/photo Siebe Swart

  Spoľahlivý partner v železničnom segmente

  V posledných rokoch si skupina Alcomex posilnila svoju povesť spoľahlivého partnera v železničnom segmente. Jednou z jej kľúčových oblastí zamerania je znižovanie hluku. V súlade s oznámením Európskemu parlamentu a Rade, v ktorom sa zdôrazňuje potreba znížiť hladinu hluku s cieľom znížiť poškodenie zdravia, spoločnosť Alcomex patentovala inovatívne riešenia.

  Inovácie na zníženie hluku

  Patentované inovácie skupiny Alcomex vykazujú nielen výrobné výhody, ale aj významné cenové výhody oproti existujúcim aplikáciám listových pružín. Pripevnenie materiálu znižujúceho hluk na koľajnice je nielen technologickým prelomom, ale aj ekonomicky rozumnou voľbou.

  Budúcnosť so spoločnosťou Alcomex

  Zaujali vás špičkové riešenia skupiny Alcomex? Sme pripravení privítať vaše otázky a predstaviť vám inovatívnu budúcnosť železničného priemyslu. Spoločne sa posunieme vpred, bezpečným a efektívnym spôsobom.

 2. Monitorovanie výroby v Alcomex Spring Works

  Komentáre vypnuté na Monitorovanie výroby v Alcomex Spring Works

  V Skupine Alcomex Springs neustále hľadáme spôsoby, ako zlepšiť náš výrobný výkon a efektivitu, aby smeprekonali očakávania našich zákazníkov pomocou prevádzkovej dokonalosti. Ako príklad tejto ambície sme v minulom roku úspešne ukončili pilotný projekt monitorovania výkonu strojov použitím systému „Act-in MES“ v Alcomex Springs Works v Českej republike. Cieľom bolo spoznať a otestovať možnosti ponúkaného systému a jeho vhodnosť pre náš typ výroby. V rámci pilotnej prevádzky boli prepojené dva výrobné stroje (FUL36 a FUL46), ktoré umožňujú odosielať informácie o stave (prevádzkyschopnom alebo nefunkčnom), počte vyrobených kusov a počte nezhodných výrobkov. Tieto dáta sú prenášané cez internú sieť do jadra systému, čo nám umožňuje v reálnom čase sledovať stav jednotlivých výrobných zákaziek na týchto strojoch.

  Jadro systému tvorí niekoľko vzájomne prepojených modulov. Modul „Plánovač výroby“ slúži na podrobné plánovanie výrobných zákaziek. Jednotlivé výrobné zákazky sú načítané priamo z nášho informačného systému ABRA a priradené k plánu výroby pre každý stroj pomocou jednoduchej funkcionality potiahnutia a pustenia (Drag & Drop). Tento nástroj umožňuje plánovačom sledovať vyťaženosť jednotlivých pracovísk a vďaka online prepojeniu s daným strojom určiť predpokladaný koniec výroby. Plánované úlohy sa následne zobrazujú na ovládacom paneli priamo pri jednotlivých strojoch.

  Neoddeliteľnou súčasťou je aj modul monitorovania výkonu (Performance Monitoring), pre online sledovanie vyťaženosti a stavu strojov, ich efektívneho využívania podľa ukazovateľa OEE, priebehu zákaziek a práce operátorov. Kľúčom k tomuto modulu je on-line pripojenie strojov k systému, prostredníctvom ktorého môžeme v reálnom čase sledovať začiatok a koniec prestojov, príčinu, výrobné cykly, rýchlosť výroby a počet schválených a neschválených výrobkov, vrátane príčin nezrovnalostí.

  Súčasťou nainštalovaného balíka je obslužný panel (jeden pre oba stroje), ktorý slúži na prihlásenie na výmenu alebo zadávanie informácií o priebehu jednotlivých zákaziek.

  Stav implementácie a očakávaný prínos

  V rámci tohto pilotného projektu bola overená vhodnosť tohto softvéru pre náš typ výroby a momentálne sa realizujú naše pripomienky a úpravy softvéru, aby sme mohli tento systém aplikovať na viacerých našich strojoch. Zároveň prebiehajú prípravy na automatickú rezerváciu výkonov na jednotlivých strojoch a súčasťou implementácie je aj uvedenie vizualizačných obrazoviek vo výrobných priestoroch do prevádzky.Sme presvedčení, že tento nástroj nám umožní zlepšiť kvalitu výrobných procesov v Alcomex. Aj vďaka viditeľnosti každého jednotlivého výrobného ukazovateľa zvýšime povedomie a zapojenie ľudí z výrobného oddelenia Alcomex do neustáleho zlepšovania našej prevádzky. Nakoniec budú naši verní zákazníci na celom svete profitovať z tohto zlepšeného výrobného výkonu.

 3. Zaostrené na zákazníka: Aseco

  Komentáre vypnuté na Zaostrené na zákazníka: Aseco

  Udržateľná demontáž nákladných lodí

  Pohľad do vnútra procesu

  Nákladné lode majú dlhú životnosť. Dajú sa používať desiatky rokov, kým ich treba vymeniť. Ale aj pre tieto obrovské plavidlá príde čas, keď budú vyradené z prevádzky. Zbaviť sa ton ocele však nie je ľahké. Často sú vyhodené a vyplavené na breh. Frank Geerdink, riaditeľ Aseco Europe B.V, našiel udržateľné riešenie tohto problému.

  Aby bol tento projekt možný, Aseco spolupracovalo s CMT. V lodenici CMT sú vyradené lode rozrezané na rôzne časti pomocou obrovských rezacích drôtov. Na konci tohto rozsiahleho procesu ostanú len veľké kusy kovu. Niektoré z týchto častí sa dajú roztaviť na oceľ, iné sa premenia na recyklované produkty. Aseco dokonca dokáže vyrobiť energiu z niektorých zvyškov!

  Ich hlavné výhody demontáže lodí takým spôsobom:

  ● Je to 100% úspora; pre okolité prostredie, prírodu a ľudí.

  ● Znižuje CO2 a tiež znižuje znečistenie ovzdušia a vody.

  ● Bezpečné prostredie možno vytvoriť bez toho, aby ste museli rozoberať loď priamo v oceáne (čo často vedie k znečisteniu).

  ● Ide o automatizovaný systém, ktorý od pracovníkov nevyžaduje ťažkú a fyzickú prácu.

  Zaujíma vás tento proces demontáže? Pozrite si video nižšie

  https://vimeo.com/728589256

  Výzva 

  V roku 2018 Aseco prinieslo túto výzvu spoločnosti Alcomex. Tím bol projekt prijatý s veľkým nadšením. Udržateľnosť je pre Alcomex dôležitým pilierom. Možnosť spolupracovať so spoločnosťou Aseco na takom dôležitom projekte sa teda dokonale hodí k spoločnosti Alcomex.

  Aseco vyžadovalo veľmi špecifické tlačné pružiny na umiestnenie medzi veľké oceľové perly. Bez týchto pružín by mechanický proces nemohol fungovať. Museli byť tiež odolné voči nečistotám, aby bol proces demontáže ekonomicky životaschopný. A aby bolo možné priamo prerezať nákladné lode, pružiny museli byť obzvlášť silné. Takýto komplexný projekt si vyžaduje vlastné riešenie; službu, ktorú Alcomex ponúka.

  Pred spustením projektu si Aseco a CMT international vyžiadali schválenie a dotácie. Vzhľadom na zložitosť projektu trvalo niekoľko rokov, kým boli splnené všetky požiadavky. Našťastie v roku 2022 bol projekt schválený a mohli konečne začať.

  Riešenie 

  Predtým, ako Alcomex mohol začať s výrobným procesom, bolo potrebné podpísať niekoľko zmlúv NDA. Keďže projekt bol stále v prvej fáze, bolo potrebné zabezpečiť dôvernosť. Po podpise zmluvy však Alcomex začal vyrábať špecifické pružiny požadované spoločnosťou Aseco. Inštaláciou pružín v určitej vzdialenosti od seba bolo možné prerezať lode.

  Frank Geerdink, riaditeľ spoločnosti Aseco o Alcomexe.

  Rozhodujúcim faktorom pre spoluprácu s Alcomexom bol ich spôsob komunikácie. V rýchlom čase pochopili, čo potrebujeme na spustenie našich prvých testov. Skutočnosť, že boli schopní vyrobiť produkty, ktoré sme potrebovali na mieru, presne v správnom čase, je ešte ďalším dôkazom toho, že si pre spoluprácu vyberáme tú správnu spoločnosť.

  Sú pružiny Alcomex dôležité? Bezpochýb! Aj keď 5 ďalších firiem poslalo svoje pružiny na testovanie, jasný a konkrétny spôsob komunikácie Alcomexu bol oveľa lepší.

 4. Alcomex rozširuje svoj sortiment produktov internetového obchodu o 900 nových štandardných skladových pružín

  Komentáre vypnuté na Alcomex rozširuje svoj sortiment produktov internetového obchodu o 900 nových štandardných skladových pružín

  Alcomex neustále pracuje na poskytovaní lepších služieb svojim zákazníkom. Nielen vtedy, keď sme priamo v kontakte, ale aj online. Usilovne pracujeme na neustálom zlepšovaní našich skúseností s elektronickým obchodom. Nielen pre lepšiu cestu zákazníka v našom internetovom obchode, ale aj pre poskytovanie lepšieho a väčšieho sortimentu online. Alcomex sa stal súčasťou skupiny Lesjofors. Toto partnerstvo nám prináša množstvo príležitostí a synergických projektov. Prvým projektom synergie je pridanie 900 štandardných skladových pružín v našom internetovom obchode.

  Ktoré produkty pridávame?

  Sortiment nášho internetového obchodu rozširujeme o viac ako 900 nových produktov v kategóriách:

  ● Kužeľové tlačné pružiny,

  ● Vibračné pružiny,

  ● Ťažné pružiny s otočnými okakami,

  ● Závitové tvarovky,

  ● Dvojité torzné pružiny,

  ● Poistné podložky typu A,

  ● Poistné podložky typu B,

  ● Poistné podložky typu C

  Okrem toho pridávame do nášho už existujúceho sortimentu torzných a tanierových pružín veľké množstvo nových produktov. S týmito vylepšeniami v rámci nášho sortimentu môžeme našim súkromným a firemným zákazníkom poskytnúť ešte lepšie použiteľnú pružinu pre ich aplikáciu.

  Alcomex new standard springs pay conical springs
  Alcomex new standard springs pay conical springs extension-spring

  Optimálny užívateľská skúsenosť

  Aby bol náš proces objednávania online čo najjednoduchší, pridali sme do našej platformy elektronického obchodu dve nové funkcie.

  Platba na účet (pre firmy)

  Odteraz je možné pre firemných zákazníkov (s účtom aj bez neho) platiť na účet. Vaša organizácia tak dostane produkty ešte rýchlejšie ako doteraz.

  Alcomex new standard springs pay

  Žiadne výsledky? Získajte pružinu na mieru

  Hľadáte tú správnu pružinu v rámci svojej aplikácie, no neprichádzajú žiadne výsledky? Žiaden problém. Teraz môžete jednoducho vytvoriť objednávku pružín na mieru prostredníctvom formulára v našom internetovom obchode. Vyplnením formulára sa spojíte s naším obchodným inžinierskym tímom, ktorý vám pomôže v procese vytvárania správnej pružiny pre vašu aplikáciu.

  carsprings

  Rozšírením nášho produktového portfólia na takmer 5 000 pružín – ktoré vieme dodať priamo zo skladu – a poskytnutím lepšej online cesty zákazníkom sa snažíme uspokojiť neustále rastúci online dopyt po priemyselných pružinách s najlepšou možnou kvalitou a vysokou úrovňou služieb.

 5. Alcomex India: 15-ročná cesta s neustálym zlepšovaním

  Komentáre vypnuté na Alcomex India: 15-ročná cesta s neustálym zlepšovaním
  15 years alcomex india header

  15 rokov Alcomex India. Predvídaví majitelia Alcomexu, pán Fred Baas a René Kalkhuis, začali v roku 2005 hľadať miesto na výrobu pružín v Indii. Výber Indie bol založený na geografickej polohe; ideálne pre budúci vývoj na trhu a možnosť nižších výrobných nákladov. Bolo to veľké dobrodružstvo, keďže dovtedy existoval len jeden výrobný závod pre Alcomex, v Opmeer (NL). Po preskúmaní a návšteve rôznych potenciálnych miest v Ahmedabáde, Chennai a Pune sa voľbou pre prvý výrobný závod mimo Európy stala Pune.

  Začiatok v Pune

  Pune sa nachádza v blízkosti Bombaja, komerčného hlavného mesta Indie s hlbokomorským prístavom a medzinárodným letiskom. Vďaka novej expresnej ceste plánovanej medzi Pune a Bombajom mala lokalita všetky aspekty, ktoré hľadali. 

  V januári 2007 bol vymenovaný prvý zamestnanec spolu s tajomníkom spoločnosti a autorizovaným účtovníkom. Po dokončení všetkej dokumentácie a získaní súhlasu od indickej vlády sa 7. marca 2007 „ALCOMEX SPRINGS PRIVATE LIMITED“ vydal na cestu. 

  V apríli 2007 boli prenajaté kancelárske a malé výrobné priestory v priemyselnom komplexe Weikfield v Sanaswadi Pune a súčasne sa formálne začalo hľadanie pozemku. Bol vybraný pozemok v blízkosti dediny Talegaon Dhamdhere, 30 kilometrov severovýchodne od Pune. Bola to poľnohospodárska oblasť, takže pôda sa musela rozvíjať od nuly; získanie povolení, napojenie na vodovod a elektrickú energiu a úpravy ciest. 

  V nasledujúcom mesiaci boli zakúpené malé stroje na rezanie a zváranie a začali sme vyrábať palety. Prišlo viac strojov, ako sú lisy a odvíjačky, a viac zamestnancov a výroba paliet pre miestny trh sa v týchto prvých dňoch javila ako solídny spôsob, ako zarobiť nejaké peniaze. Po získaní prvých CNC navíjacích strojov a vysokozdvižného vozíka v októbri 2007 sme začali s výrobou malých priemyselných pružín. Prvý kontajner s paletami bol odoslaný do Holandska v novembri a niektoré vzorky pružín boli prepravené letecky; podnikali sme!

  Alcomex India do práce

  V nasledujúcom mesiaci boli zakúpené malé stroje na rezanie a zváranie a začali sme vyrábať palety. Prišlo viac strojov, ako sú lisy a odvíjačky, a viac zamestnancov a výroba paliet pre miestny trh sa v týchto prvých dňoch javila ako solídny spôsob, ako zarobiť nejaké peniaze. Po získaní prvých CNC navíjacích strojov a vysokozdvižného vozíka v októbri 2007 sme začali s výrobou malých priemyselných pružín. Prvý kontajner s paletami bol odoslaný do Holandska v novembri a niektoré vzorky pružín boli prepravené letecky; podnikali sme! 

  V apríli 2008 sa výroba presunula z miesta prenájmu do našej novej (a súčasnej) továrne, kde tím začal s inštaláciou navíjacích strojov, temperovacej pece a systému guličkovania a práškového lakovania. Výroba pokročila a v priebehu rokov sa dodávky pomaly zvyšovali. V roku 2010 sme kúpili od národného dodávateľa nový navíjací stroj vybavený na výrobu torzných pružín do priemeru drôtu 12 mm. V roku 2011 boli vyexpedované ďalšie tri tieto stroje do tovární v Holandsku a Poľsku. Pre zvýšenie kapacity a skvalitnenie povrchovej úpravy torzných pružín bol v roku 2013 nainštalovaný automatický práškový lakovací systém s prevádzkou dopravníkového pásu a v nasledujúcich rokoch vstúpili sme aj na indický trh pružín a začali sme dodávať verným partnerom ako Gandhi Automations, Avians Automations a Metaflex

  V roku 2016 sa pod novým vlastníctvom stali Conrad Hietink a Jelle van Vliet manažérmi skupiny Alcomex a s nimi spoločnosť začala novú cestu rastu. Zameranie na predaj a projekty expanzie viedlo k rýchlemu rastu objemov v Pune. Aby sme s tým držali krok, boli vyvinuté HDPE plnivá a koncovky, vyrábané na integrovaných rezacích a montážnych linkách. V roku 2018 sme zaviedli druhú výrobnú zmenu, čím sme zvýšili počet zamestnancov. V roku 2020 boli zrealizované veľké investície: dve nové linky na montáž zástrčiek, dve väčšie pece, nová inštalácia LPG a nový navíjací stroj na drôty od 4 mm do 12 mm.

  15 rokov výročie

  S hrdosťou sme oslávili 15. výročie s kompletným tímom 7. marca 2022. Kompletný tím sa zapojil do dňa plného športových a tanečných aktivít. Po spoločných raňajkách, po ktorých nasledovalo niekoľko prejavov zdôrazňujúcich minulosť (Sandeep Patil, výkonný riaditeľ), súčasnosť (Jeroen Hosper, výkonný riaditeľ Operations Alcomex Group) a budúcnosť (Nitin Wagh, architekt novej budovy), nová prístavba kancelárie bola slávnostne otvorená a projekt budovy „B“ bol formálne odštartovaný tradičným slávnostným položením zeme.

  15 years india
  15 years alcomex india

  Počas prvých 15 rokov, Alcomex Springs Pvt. Ltd. vyviezla viac ako 1 750 kontajnerov do ôsmich rôznych krajín a mnohých zákazníkov. V tomto roku boli prvé kontajnery odoslané do Kanady a USA, takže úplne nové zariadenie s rozlohou 2 500 m2, ktoré by malo byť pripravené v prvej polovici roku 2023, je potrebné na udržanie kroku s rastúcim dopytom. Investícia do nových navíjacích strojov, guličkovacích strojov, práškového lakovacieho systému, voskovacích systémov, uzatváracích liniek, vysokozdvižných vozíkov a lisov zabezpečí potrebnú kapacitu na ďalšie roky. 

  Nakoniec, v mene celého tímu Alcomex Springs Pvt. Sro, rád by som poďakoval všetkým kolegom, dodávateľom a zákazníkom za ich angažovanosť a podporu v minulosti, súčasnosti a budúcnosti! Rozvíjajme podnikanie.

  Sandeep Patil

  MD Alcomex India

logo alcomex