window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-668126261'); Piramida sistema vodenja kakovosti Alcomex - aktuality - Alcomex

Pyramída systému manažérstva kvality Alcomex riadi spokojnosť zákazníkov

V skupine Alcomex obsluhujeme stále viac spokojných zákazníkov. Počet zákazníkov rastie, rovnako ako nároky na kvalitu, preto na podporu našej filozofie „kvalita na prvý krát správne na prvý krát“ investujeme do celkovej organizácie kvality. Za posledných 12 mesiacov sme vymenovali koordinátorov QHSE (Quality Health Safety Environment) vo všetkých zariadeniach spoločnosti Alcomex a všade implementujeme a vykonávame CIP (programy neustáleho zlepšovania), aby sme splnili očakávania našich zákazníkov. Aby sme to dosiahli štruktúrovaným spôsobom, prispôsobili sme pyramídu QMS Alcomex jasne identifikujúcu úlohy a zodpovednosti spĺňajúce všetky požiadavky stanovené v normách ISO. 

Okrem kvality súvisiacej s produktom tiež tvrdo pracujeme na implementácii normy ISO 14001, ktorá poskytuje skupine Alcomex Group nástroj na riadenie ich environmentálnej politiky a na viac než len dodržiavanie legislatívy a predpisov. Alcomex považuje environmentálny manažment z dlhodobého hľadiska za svoju povinnosť a znižuje emisie CO2 v súlade s cieľmi Parížskej klimatickej dohody. V súčasnosti skupina Alcomex kompenzuje 100 % CO2 výsadbou stromov spolu so spoločnosťou Landlife

Vo všeobecnosti ISO 14001 nestanovuje požiadavky na environmentálne úspechy. Namiesto toho vytvára rámec pre nastavenie efektívneho systému environmentálneho manažérstva a ponúka istotu, že vplyv na životné prostredie je monitorovaný, meraný a zlepšovaný. Medzi výhody patrí: 

● Ochrana kvality životného prostredia 

● Zníženie nákladov na odpadové hospodárstvo a odvoz 

● Znížená spotreba energie a surovín Nakoniec súčasne implementujeme normu ISO 45001, ktorá stanovuje pravidlá a usmernenia na ochranu bezpečnosti a vytvára bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov. Celkovo sa denne snažíme dodať požadovanú kvalitu, spĺňajúcu požiadavky zákazníkov, tým najhospodárnejším, najbezpečnejším a najekologickejším spôsobom, pričom vždy 100 % kompenzujeme CO2.

var _paq = _paq || [];_paq.push(['trackPageView']);_paq.push(['enableLinkTracking']);_paq.push(['enableHeartBeatTimer', 10]);(function() {var u="//tracker.leadexpress.nl/";_paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', 1222]); var d=document, g=d.createElement('script'),s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s);})();

logo alcomex