Výroba prototypov

Výroba prototypov

Prototypy sa vyrábajú na základe prvého konceptu a v prípade potreby sa v spoločnosti Alcomex vnútorne testujú s cieľom vyhodnotiť, či ich životnosť a vypočítané sily zodpovedajú hodnotám požadovaným v systéme.

Na tieto účely má spoločnosť Alcomex k dispozícii na rôznych výrobných miestach v Európe moderný strojový park, vďaka ktorému je schopná realizovať malosériovú výrobu za ekonomicky schodných podmienok. Máme taktiež niekoľko možností výroby pružín z pásoviny v situáciách, keď nie je možné použiť formu. V takom prípade je často využívanou metódou laserové rezanie. Pokiaľ ide o veľkú sériu, zvažujú sa možnosti poloautomatizovanej alebo plne automatizovanej výroby už vo fáze prototypu.

V prvej fáze je dôležité mať informácie o uskutočniteľnosti návrhu. Z tohto dôvodu spoločnosť Alcomex vytvorila špecifické postupy na výrobu prototypov. Pri zložitých projektoch vytvorí Alcomex projektový tím, v ktorom sú zástupcovia všetkých nutných odborov.

logo alcomex