window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-668126261'); Špeciálne výrobné postupy | technológie | Alcomex
Špeciálne výrobné techniky

Špeciálne výrobné techniky

Aby bola spoločnosť Alcomex schopná reagovať na vývoj trhu a rastúci dopyt po vysokokvalitných pružinách, vyvinula kompletný skúšobný program. Tento skúšobný program stanovuje životnosť ťažných, tlačných a torzných pružín. V prípade zákazkových výrobkov spoločnosť Alcomex sleduje rôzne aspekty, napr.: špecifické zákaznícke požiadavky, aplikáciu, konfiguráciu, chemické zloženie, stupeň konverzie a húževnatosť drôtu, povrchovú a tepelnú úpravu.

Pieskovanie pružín

deurveren kogelstralen

Okrem štandardných výrobných technológií je Alcomex taktiež schopná pieskovať torzné, tlačné a ťažné pružiny. Zmyslom opieskovania je zlepšiť mechanické vlastnosti pružín.

Počas výroby vzniká na povrchu drôtu a vnútri pružiny napätie. V prípade dynamicky zaťažovaných pružín toto povrchové napätie spôsobuje, že nedochádza k plnému využitiu materiálových vlastností. Opieskovaním pružiny sa zvyšuje jej odolnosť proti únave materiálu a taktiež je možné zaznamenať zlepšenie nasledovných vlastností:

  • vyššia miera napätia na povrchu,
  • nižšia únava (uzavretím povrchových chýb),
  • zvyšuje sa tvrdosť povrchu.

Pri porovnaní s bežnými pružinami je možné vďaka opieskovaniu životnosť pružín aj viac než zdvojnásobiť. Opieskovanie je vynikajúcim riešením pre tlačné pružiny, ktoré sa testujú z hľadiska únavy materiálu, a torzné pruziny v bránových systémoch, kde je dôležitá životnosť.

Ťažné a torzné pružiny

V prípade ťažných a torzných pružín s tesným vinutím sa obvykle pieskovanie nevykonáva, pretože jeho pozitívny účinok je obmedzený (z dôvodu tesnosti závitov). Alcomex však vždy pieskuje bránové (torzné) pružiny, v prípade ktorých je dôležitá životnosť. Povrchovou úpravou (zvýšením napätia a kompaktnosti) a zvýšením tvrdosti sa významne zlepšujú mechanické vlastnosti pružín.

Tlačné pružiny

Pred použitím sa dynamicky zaťažované tlačné pružiny stlačia na dĺžku valca. Toto stlačenie vytvára plastickú deformáciu, pričom vzniká povrchové napätie, ktoré pôsobí v opačnom smere než pri bežnom zaťažení. „Nastavenie“ pružiny znižuje redukciu vinutia pri používaní pružiny. V prípade pružín, ktoré budú pracovať pod vysokým napätím, sa odporúča nastaviť predpätie. V praxi sa toto nastavenie vykonáva za bežných podmienok. Ak však má pružina pracovať pri vyšších teplotách, musí nastavenie prebehnúť za týchto teplôt.

var _paq = _paq || [];_paq.push(['trackPageView']);_paq.push(['enableLinkTracking']);_paq.push(['enableHeartBeatTimer', 10]);(function() {var u="//tracker.leadexpress.nl/";_paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', 1222]); var d=document, g=d.createElement('script'),s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s);})();

logo alcomex