window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-668126261'); Výsledky ročného prieskumu spokojnosti zákazníkov spoločnosti | Alcomex

Výsledky ročného prieskumu spokojnosti zákazníkov spoločnosti Alcomex

Na konci februára vykonala spoločnosť Alcomex v spolupráci so spoločnosťou AlphaRainbow prieskum spokojnosti zákazníkov. Na účasť v tomto rozsiahlom prieskume boli pozvaní naši zákazníci z Holandska, Nemecka a Českej republiky.

Prieskum bol zameraný na rôzne oblasti. Patrila sem: proaktívna komunikácia, doprava, vývoj výrobkov, kapacita zameraná na riešenie, výrobky, pomer cena – kvalita, inovácie, technická podpora, rýchlosť reakcie a sociálna zodpovednosť. Celkovo získala spoločnosť Alcomex v Holandsku za tieto oblasti priemerné skóre 7,6. V Nemecku a Českej republike bolo priemerné skóre ešte vyššie a sme na to ako spoločnosť náležite hrdí.

Net Promoter Score (miera lojality zákazníkov)

Na základe odpovedí našich zákazníkov a výsledkov z prieskumu sa stanovila hodnota Net Promoter Score (NPS). Čím je toto skóre vyššie, tým spokojnejší sú zákazníci so službami poskytovanými spoločnosťou Alcomex. Skóre NPS vyššie ako 0 sa považuje za pozitívne a skóre NPS +50 sa považuje za vynikajúce.

Spoločnosť Alcomex dosiahla v prieskume spokojnosti zákazníkov vysoké hodnoty; za skóre NPS +21 sme našim zákazníkom veľmi vďační. To opäť potvrdzuje úlohu spoločnosti Alcomex ako spoľahlivého partnera poskytujúceho komplexné služby. Spoločnosť Alcomex sa snaží reagovať na každú prijatú žiadosť do 48 hodín. Naši technickí špecialisti sú vždy už od začiatku projektu pripravení premýšľať o nových výzvach, riešeniach a technických aspektoch, aby sme mohli v každom projekte zúročiť naše skúsenosti a znalosti.

Pracujeme na ešte vyššom skóre Net Promoter Score

Prvoradým cieľom prieskumu je samozrejme zistiť, ako môže spoločnosť Alcomex zlepšiť svoje služby. Ukázalo sa, že jednou z vecí, na ktorej by sme mohli zapracovať, je proaktívna komunikácia. Spoločnosť Alcomex sa v budúcom roku zameria na zlepšenie tejto aj ďalších oblastí, aby sme zaistili a zvýšili spokojnosť zákazníkov. S týmto cieľom sa spoločnosť Alcomex zameria na päť oblastí:

var _paq = _paq || [];_paq.push(['trackPageView']);_paq.push(['enableLinkTracking']);_paq.push(['enableHeartBeatTimer', 10]);(function() {var u="//tracker.leadexpress.nl/";_paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', 1222]); var d=document, g=d.createElement('script'),s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s);})();

logo alcomex