Slovo zákazníka: Rolas Mechanical Services

Spoločnosť Rolas Mechanical Services sa už viac ako 65 rokov zaoberá konštrukciou, revíziou, montážou a údržbou (certifikovaných) zváracích a konštrukčných projektov. Počas dlhodobej spolupráce spoločnosť Alcomex dodáva pružinypružinové riešenia pre rôzne projekty spoločnosti Rolas Mechanical Services.

header rolas alcomex veren

Projekt

V októbri 2017 spoločnosti Rolas Mechanical Services a Alcomex Veren B.V. spolupracovali na projekte, v ktorom sa pružiny montovali do tlakových boxov (pozrite fotografie). Základná výzva znela: vyvinúť typ pružiny, ktorý sa použije na vytvorenie plynotesného, klzného tesnenia v prostredí, kde teplota stúpa na 250 °C.

Naše riešenie

Spoločnosť Alcomex neustále čelí výzvam, ako kombinovať požadovanú životnosť a podmienky, za ktorých musí pružina fungovať. V závislosti od systémových požiadaviek najprv určíme, aký materiál by sa mal v aplikácii použiť. Okrem toho spoločnosť Alcomex určuje, či má vybraný materiál dostatočné mechanické vlastnosti, aby mohol fungovať v stanovenom teplotnom rozmedzí.

Ako riešenie pre spoločnosť Rolas sme navrhli kužeľové tlačné pružiny. Celkovo bolo prepracovaných 178 dielov a polovica z nich bola vybavená novými pružinovými tesneniami.

Spoločnosť Rolas o spoločnosti Alcomex

„Pružiny Alcomex používame hlavne z toho dôvodu, že spoločnosť ponúka dobrý pomer ceny a kvality a tiež preto, že udržuje veľmi úzky kontakt so zákazníkom. Máte pocit, že sú vždy pripravení vám pomôcť, a v čase, keď sa očakáva, že riešenia budú stále rýchlejšie, je skvelé mať stabilného obchodného partnera.“

logo alcomex