Riadenie rizík prostredníctvom analýzy možného výskytu a vplyvu chýb

V poslednom období sa s Analýzou možného výskytu a vplyvu chýb (anglicky Failure Mode Effect Analysis, v skratke FMEA) stretávame čím ďalej tým častejšie. FMEA je systém na analýzu návrhu výrobku alebo systému s cieľom identifikácie potenciálnych chýb výrobku alebo systémových chýb a stanovenie následných krokov na ich prevenciu (t. j. riadenie rizík).

Identifikácia spôsobov vzniku poruchy

Všetky procesy FMEA začínajú identifikáciou „spôsobov vzniku poruchy“, to znamená identifikáciou spôsobu zlyhania kódu výrobku/procesu. V našom odvetví pružín sa tieto „spôsoby vzniku poruchy“ snažia identifikovať následok toho, keď pružina praskne alebo jednoducho po čase prestane fungovať.

FMEA bola pre spoločnosť Alcomex celkom novým konceptom, ale v súčasnosti, keď sa stále viac snažíme vytvárať špecifické pružiny pre konkrétnych zákazníkov a premýšľame s nimi o systémových riešeniach, sa stáva čím ďalej, tým dôležitejší. To je dôvod toho, prečo sa analýza FMEA stala v spoločnosti Alcomex takou dôležitou a prečo sa spoločnosť Alcomex naučila „jazyk“ FMEA. Spoločnosť Alcomex tak môže v rámci projektov týkajúcich sa pružín lepšie určiť rizikové čísla (RPN).

RPN = (závažnosť) × (frekvencia výskytu) × (pravdepodobnosť detekcie)

  • Závažnosť: Aká závažná je porucha?
  • Frekvencia výskytu: Ako často sa môže vyskytnúť?
  • Pravdepodobnosť detekcie: Aké pravdepodobné je, že poruchu odhalíte, keď k nej dôjde?

Poradenstvo zákazníkom týkajúce sa riešenia pružín

Vykonanie analýzy FMEA nám umožní ukázať zákazníkom, ktoré poruchy/chyby majú na návrh najväčší vplyv, ktoré budú odhalené s najmenšou pravdepodobnosťou, a v neposlednom rade aké preventívne riešenia môže spoločnosť Alcomex ponúknuť.

Technici z technologického oddelenia spoločnosti Alcomex popisujú projekty FMEA ako „veľmi zábavné“. Vďaka nim sa môžu ponoriť veľmi hlboko do technológie, pričom základom sú odborné znalosti a skúsenosti. Chceme samozrejme udržať veci v jadre jasné, preto uplatňujeme prístup KISS (Nekomplikuj to!).

logo alcomex