Tlačné a ťažné pružiny

Tlačné a ťažné pružiny

Tlačně pružiny

  • Maximálna sila, ktorú má pružina vyvinúť (Fn)
  • Vonkajší priemer pružiny, dôležitý pre zastavaciu šírku (De, Du)
  • Dĺžka pružiny pri maximálnej deformácii (Ln)

Konštanta pružiny (c) je sila pružiny na mm tlaku (mm natiahnutie pre ťažné pružiny), u valcových pružín ide o priamu úmeru (viď obrázok).

Hodnota Fn určuje vyhotovenie pružiny k stlačeniu na Ln.

U ťažných pružín je navyše potrebné poznať predpätie, ide o silu potrebnú pre odtiahnutie vinutia. Predpätie (F0) má hodnotu 5% až 15% Fn v závislosti od priemeru pružiny.

Symboly:

Τ w = napätie vinutia (N / mm²)

Dm = priemer pružiny od stredu k stredu (mm)

F = sila (N)

G = šmykový modul (N / mm²)

D = priemer pružinového drôtu (mm)

Nw = počet aktívnych vinutí  alebo závitov

F = zdvih (mm)

C = konštanta napnutia (N / mm)

logo alcomex