Torzné Pružiny

Torzné Pružiny

U torzných pružín musia byť známe tieto údaje:

Požadovaný krútiaci moment (= sila x rameno) (M).
Priemer drôtu (d) Stredový priemer pružiny (Dm)
Počet závitov (nw)

Dĺžka ramien – meria sa od stredu osi (A)

Smer vinutia

Uhlová rotácie pružiny vyjadrená v stupňoch (α).

Konštanta pružiny (c) je moment  stupňa uhlovej rotácie.

C = M / α

logo alcomex