Spoločný vývoj a testovacie zariadenie

Spoločný vývoj a testovacie zariadenie

testfaciliteiten alcomex testenAko súčasť filozofie „všetko na jednom mieste“ a komplexných služieb je tu vždy možnosť investovať do riešenia komplexných aplikácií spoločne. Vzhľadom na to, že často ide o dlhodobé projekty, navrhuje sa priebeh spoločného vývoja na základe konzultácie. V rámci ochrany záujmov všetkých zúčastnených firiem je často jednou z požiadaviek bilaterálna zmluva o zachovaní mlčanlivosti.

Okrem rozsiahlych možností v oblasti technológie a výroby je spoločnosť Alcomex zároveň schopná zaistiť interné testovanie. Na začiatku roku 2018 pobočka Alcomex v Opmeeri investovala do úplne nového testovacieho centra (Fred Baas Spring Technology Innovation Centre).

logo alcomex